ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,881
เดือนที่แล้ว
2,077
ปีนี้
1,881
ปีที่แล้ว
23,517
ทั้งหมด
155,646
ไอพี ของคุณ
3.87.33.97

-:- คำสั่งแต่งตั้ง กปน 
-:- ทำเนียบผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.สบโขง 
-:- ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.สบโขง และ สมาชิกสภา  
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.สบโขง และ สมาชิกสภา อบต.สบโขง 
-:- เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
-:- เอกสารเลือกตั้ง ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
-:- เอกสารเลือกตั้ง บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง 
-:- เอกสารเลือกตั้ง บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง 
-:- เอกสารเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบสบโขง 
-:- เอกสารเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง 
ทำเนียบผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.สบโขง
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแม่และเด็กช่วงตั้งภรรค์
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕63
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563น้ำตกตะกอคะ
สถานีเกษตรพื้นที่สูงดอยแบแล
จุดชมวิวบนยอดดอยหนองสระ


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   ระบบไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   สถิติอุบัติเหตุ   กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ