ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
905
เดือนที่แล้ว
1,369
ปีนี้
7,136
ปีที่แล้ว
23,517
ทั้งหมด
160,901
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบป 
-:- รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 
-:- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
-:- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
-:- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสบโขง 
-:- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
-:- แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
-:- การออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ อบต.สบโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
-:- อบต.สบโขง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ทำเนียบผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.สบโขง
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแม่และเด็กช่วงตั้งภรรค์
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕63
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563น้ำตกตะกอคะ
สถานีเกษตรพื้นที่สูงดอยแบแล
จุดชมวิวบนยอดดอยหนองสระ


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   ระบบไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   สถิติอุบัติเหตุ   กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ