ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลอง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
254
เดือนนี้
297
เดือนที่แล้ว
4,551
ปีนี้
37,578
ปีที่แล้ว
31,059
ทั้งหมด
222,402
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91


1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  

รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565    

คุณสมบัติผู้สมัคร

เด็กนักเรียนต้องมีอายุ  2  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม 2565

(เด็กเกิดระหว่างวันที่  17  พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่  16  พฤษภาคม 2563)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สบโขง ที่กรอกรายละเอียดข้อมูลสมบูรณ์ 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
 3. สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดาอย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาอย่างละ 1 ฉบับ

***ต้องนำตัวเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัครด้วย***

 

สนใจสมัครได้ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงทุกแห่ง  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  : โทรศัพท์  08-6420-3270

15 มีนาคม 2565

นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  โดย  นายศรีวิศาล  จันทร์สุข  นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ช่วงเวลาการจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพด. และรับรู้ข้อมูลประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคอันนำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือสำหรับการดำเนินงานของ ศพด.

15 กุมภาพันธ์ 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้ส่งบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ ครู ศพด. และ ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมอบรม โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

18  กันยายน  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้ส่งบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ  ครู ศพด. และ ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมอบรม โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี  ประจำปีงบประมาณ  2563” ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ  PSDM  ในการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี  ในอำเภออมก๋อย  ให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวังเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและส่งเสริมพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย  โรงพยาบาลอมก๋อย

18 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง บ้านแม่หลองหลวง หมู่ 3 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12 สิงหาคม  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง บ้านแม่หลองหลวง หมู่ 3 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้นำดอกไม้และการ์ดระบายสีเกี่ยวกับแม่มามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมา  ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  ตลอดถึงส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง  5  ศูนย์ฯ

12 สิงหาคม 2563

12 สิงหาคม  2563  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง2 บ้านขุนอมแฮดใน หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12 สิงหาคม  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง2 บ้านขุนอมแฮดใน หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้นำดอกไม้และการ์ดระบายสีเกี่ยวกับแม่มามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมา  ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  ตลอดถึงส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

12 สิงหาคม 2563

12 สิงหาคม  2563  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง2 บ้านขุนอมแฮดนอก หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12 สิงหาคม  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง3 บ้านขุนอมแฮดนอก หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้นำดอกไม้และการ์ดระบายสีเกี่ยวกับแม่มามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมา  ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  ตลอดถึงส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

12 สิงหาคม 2563

12 สิงหาคม  2563  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง4 บ้านพะเบี้ยว หมู่ 11 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12 สิงหาคม  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง4 บ้านพะเบี้ยว หมู่ 11 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้นำดอกไม้และการ์ดระบายสีเกี่ยวกับแม่มามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมา  ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  ตลอดถึงส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

12 สิงหาคม 2563

12 สิงหาคม  2563  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง5 บ้านแม่หลองน้อย หมู่ 2 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12 สิงหาคม  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง5 บ้านแม่หลองน้อย หมู่ 2 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้นำดอกไม้และการ์ดระบายสีเกี่ยวกับแม่มามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมา  ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  ตลอดถึงส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

12 สิงหาคม 2563

12 สิงหาคม  2563  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12 สิงหาคม  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ทั้ง  5  ศูนย์ฯ  ในสังกัด  อบต.สบโขง  ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้นำดอกไม้และการ์ดระบายสีเกี่ยวกับแม่มามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมา  ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  ตลอดถึงส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง  5  ศูนย์ฯ

12 สิงหาคม 2563

อบต.สบโขง ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ประจำปีงบประมาณ 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

6 - 7  สิงหาคม  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงอนุมัติให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.สบโขง  ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ประจำปีงบประมาณ 2563  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดทั้ง  5  ศูนย์ฯ  เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ ฝึกทักษะการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้กับผู้ปกครองและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

07 สิงหาคม 2563

ครู ศพด. ร่วมประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.สบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
26 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใจบุญมอบสิ่งของให้เด็กและผู้ปกครอง ศพด.บ้านแม่หลองหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
26 มกราคม 2563

ป้องกันโรคมือเท้าปากและส่งเสริมสุขภาพ  สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กเล็กที่เรียนอยู่ในศูนย์ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12  พฤศจิกายน  2562  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงมอบหมายให้งานกองการศึกษาฯ  งานสาธารณสุขฯ  ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวงลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  บ้านแม่หลองหลวง  หมู่  3  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน  อุปกรณ์การเรียนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กเล็กด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากและส่งเสริมสุขภาพ   สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กเล็กที่เรียนอยู่ในศูนย์ฯ

12 พฤศจิกายน 2562

ส่งเสริมประสบการณ์และปลูกฝังการเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงของไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

11  พฤศจิกายน  2562   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ทั้ง  5  ศูนย์  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และปลูกฝังการเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงของไทย  โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้มีส่วนร่วมทดลองทำกระทงและลอยกระทงในกะละมังเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การสืบสานประเพณีไทย

11 พฤศจิกายน 2562

พต.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ได้เข้าเยี่ยมพบปะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

พต.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ได้เยี่ยมพบปะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลสบโขง และมอบไข่ไก่สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลสบโขง(บ้านแม่หลองหลวง) หมู่ที่ 3 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

29 สิงหาคม 2562

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (21 รายการ)